SZAKVÁLASZTÓ  

Szent István Egyetem - Műszaki menedzser

Műszaki menedzser Bsc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2012-05-04) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai alapok
Fizikai alapok
Alkalmazott biológia
EU ismeretek
Fizika I.
Informatika I.
Matematika I.
Mérnöki alapismeretek
Műszaki ábrázolás
Műszaki kémia
Speciális kollégium I.
∑ 29 kredit
2. félév
Elektrotechnika
Fizika II.
Informatika II.
Közgazdaságtan I.
Matematika II.
Menedzsment ismeretek
Menedzsment módszerek
Műszaki mechanika
Anyag, gép és üzemismereti gyakorlat
Testnevelés I.
Speciális kollégium II.
Angol nyelv I.
Német nyelv I.
∑ 30 kredit
3. félév
Anyagismeret
Gépelemek
Kereskedelmi ismeretek
Közgazdaságtan II.
Marketing
Minőségmenedzsment
Szociológia
Testnevelés II.
Angol nyelv II.
Német nyelv II.
Szabadon választható tárgy
∑ 29 kredit
4. félév
Matematikai statisztika
Motorok és gépjárművek
Projektmenedzsment
Számvitel alapjai
Termelés és szolgáltatásmenedzsment
Vállalatgazdaságtan
Vállalkozásvezetési gyakorlat
Angol nyelv III.
Német nyelv III.
Szabadon választható tárgy
∑ 30 kredit
5. félév
Gépek és rendszerek üzemeltetése
Logisztika
Megmunkálási eljárások
Műszaki gazdaságtan
Pénzügytan
Angol nyelv IV.
Német nyelv IV.
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 31 kredit
6. félév
Gazdasági jog
Gazdaságpszichológia
Vállalkozásmenedzsment
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 31 kredit
7. félév
Projektfeladat
Szakdolgozatkészítési gyakorlat
Szakdolgozat
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
∑ 30 kredit
Szakirányok 2011/2012-től
Energiagazdálkodás szakirány
Menedzser üzletkötő
Termelés- és minőségmenedzsment
∑ 99 kredit
Szakirányok 2013/2014-től
Termelés- és minőségmenedzsment
∑ 33 kredit
Energiagazdálkodás szakirány 2011/2012-től
Energetikai alapok
Geotermális energiagazdálkodás

Biomassza gazdálkodás
Környezetbarát energiagazdálkodás
Mobil energetika
Szélenergia gazdálkodás

Napenergia hasznosítás
Térinformatikai rendszerek
Menedzser üzletkötő szakirány 2011/2012-től
Ellátásilánc menedzsment
Marketing és piackutatás
Termelőeszköz-kereskedelem

Adózási ismeretek
Gépüzemfenntartás
Környezetgazdálkodás
Minőségügyi rendszerszabványok
Statisztikai programok alkalmazása
Vevőkapcsolat menedzsment

Üzletkötési ismeretek
Termelés- és minőségmenedzsment szakirány 2011/2012-től
Ellátásilánc menedzsment
Integrált vállalatirányítási rendszerek
Operációkutatás

Gépüzemfenntartás
Jog és minőség
Környezetgazdálkodás
Mérés és minőség
Minőségügyi rendszerszabványok
Műszaki fejlesztés ökonőmiája
Statisztikai programok alkalmazása

Minőségirányítási rendszerfejlesztési gyakorlat
Termelés- és minőségmenedzsment szakirány 2013/2014-től
Raktározás és csomagolástechnika
Integrált vállalatirányítási rendszerek

Gépüzemfenntartás
Környezetgazdálkodás
Gépipari mérés és minőségbiztosítás
Minőségügyi rendszerfejlesztés

Statisztikai programok alkalmazása
Műszaki fejlesztés ökonómiája