SZAKVÁLASZTÓ  

Szent István Egyetem - Gépészmérnök

Általános gépészmérnöki Bsc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-05-14) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematikai alapok
Fizikai alapok
Ábrázoló geometria
Fizika I.
Informatika I.
Közgazdaságtan
Matematika I.
Mérnöki alapismeretek
Műszaki kémia
Statika
Speciális kollégium I.
∑ 28 kredit
2. félév
Áramlástan
Elektrotechnika
Fizika II.
Gépszerkesztés alapjai
Informatika II.
Matematika II.
Matematika szigorlat
Matematikai statisztika
Munkavédelem
Szilárdságtan
Anyag-, gép és üzemismereti gyakorlat
Speciális kollégium II.
Testnevelés I.
Angol nyelv I.
Német nyelv I.
∑ 29 kredit
3. félév
Anyagismeret
Áramlástani gépek
EU ismeretek
Gazdaságtan
Gépelemek I.
Mozgástan
Mechanika szigorlat
Műszaki hőtan
Számítógépes mérnöki tevékenység
Testnevelés II.
Angol nyelv II.
Német nyelv II.
Szabadon válaszható tárgy
∑ 32 kredit
4. félév
Anyagmozgatás gépei
Energetika alapjai
Épületgépészet
Folyamatirányítás
Gépelemek II.
Mechanikai technológia
Menedzsment ismeretek
Méréstechnika
Motorok és gépjárművek
Tanműhelyi gyakorlatok I.
Angol nyelv III.
Német nyelv III.
Szabadon választható tárgy
∑ 31 kredit
5. félév
Elektronika
Gépek és rendszerek üzemeltetése
Gépgyártástechnológia
Logisztika
Minőségmenedzsment
Pneumatikus energiaátvitel
Tanműhelyi gyakorlatok II.
Angol nyelv IV.
Német nyelv IV.
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
∑ 30 kredit
6. félév
Energiagazdálkodás az iparban
Gazdasági jog
Gépüzemfenntartás
Hidraulikus energiaátvitel
Környezetgazdálkodás
Tanműhelyi gyakorlatok III.
Üzemi gyakorlat
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 27 kredit
7. félév
Környezettechnika
Szakdolgozat
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
∑ 33 kredit
Szakirányok 2011/2012-től
Energetika szakirány
Gépgyártó szakirány
Mérnök-informatika (CAD/CAM) szakirány
Gépjárműtechnika szakirány
Járműelektronika szakirány
∑ 200 kredit
Szakirányok 2013/2014-től
Energetika szakirány
Gépgyártó szakirány
Mérnök-informatika (CAD/CAM) szakirány
Gépjárműtechnika szakirány
Járműelektronika szakirány
Épületgépészet szakirány
∑ 240 kredit
Energetika szakirány 2011/2012-től
Energiatárolás és -ellátás
Hőtechnikai berendezések
Villamos gépek

Energetikai rendszerek méréstechnikája
Szélenergetika hasznosítás
Villamos energetika

Biomassza energetikai hasznosítása
Geotermális energiahasznosítás (exergia)
Műszaki fejlesztés
Napenergia hasznosítás
Fűtés és klímatechnika
Gépgyártó szakirány 2011/2012-től
Fémes és nem fémes szerkezeti anyagok
Gépipari mérés és minőségbiztosítás
Polimertechnológiák

Szerszámok és készülékek
Újrahasznosítási anyagismeret
Végeselem-módszer alkalmazása I-II.

Gépipari szerelés
Gyártástervezés és programozás
Különleges gyártástechnológiák
Rugalmas gyártórendszerek
Tribológia
Mérnök-informatika (CAD/CAM) szakirány 2011/2012-től
CAE gyakorlatok I.
Gép-konsrukcióanalízis
VEM technológiák

CAE gyakorlatok II.
Hőtechnikai és áramlástechnikai elemzések
Mechanizmusok modellezése

CAE gyakorlatok III.
Integrált vállalatirányítási rendszerek
PLC technológiák
Rugalmas gyártórendszerek
Számítógépes szimuláció
Gépjárműtechnika szakirány 2011/2012-től
CAE gyakorlatok I.
Diagnosztikai eljárások
Közlekedésbiztonság
Technikatörténet
Tribológia

Gépjárműtechnika
Járműelektronika
Járműinformatika
Logisztika II.
Szerelés és szervíztechnológiák
Terepjáráselmélet

Belsőégésű motorok vizsgálata
CAE gyakorlatok III.
Járműdinamika
Közúti járművek vizsgálata
Szállítmányozás
Vállalkozási ismeretek
Villamos gépek
Járműelektronika szakirány 2011/2012-től
CAE gyakorlatok I.
Járművizsgálat
Elektronikai technológia

Elektronikai technológia laboratórium (BME)
Elektronikai gyártás és tervezés
Járműelektronika
Járműinformatika
Gépjárműtechnika

Technológiai folyamatok és minőségellenőrzés
Termelésirányítás és minőségbiztosítás
CAE gyakorlatok III.
Villamos gépek
Gépjárműmechatronika
Energetika szakirány 2013/2014-től
Energiatárolás és -ellátás
Hőtechnikai berendezések
Villamos gépek

Energetikai rendszerek méréstechnikája
Szélenergia hasznosítás
Villamos energetika

Biomassza energetikai hasznosítása
Geotermális energiahasznosítás
Műszaki fejlesztés
Napenergia hasznosítás
Fűtés és klímatechnika
Gépgyártó szakirány 2013/2014-től
CAM gyakorlatok
Polimertechnológiák

Gépipari mérés és minőségbiztosítás
Szerelés és szervíztechnológiák
VEM technológiák

CAE gyakorlatok III.
Technológiai projekt feladat
Tribológia
Mérnök-informatika (CAD/CAM) szakirány 2013/2014-től
CAE gyakorlatok I.
Gép-konstrukcióanalízis
Mechanizmusok modellezése

CAE gyakorlatok II.
VEM technológiák
Mérnökinformatikai alapok

CAE gyakorlatok III.
Hőtechnikai és áramlástani elemzések
PLC technológiák
Vállalatirányítási rendszerek
Gépjárműtechnika szakirány 2013/2014-től
CAE gyakorlatok I.
Motortechnika
Gépjárműtechnika

Járműelektronika
Szerelés és szervíztechnológiák
Járműdinamika és terepjáráselmélet

Járműinformatika
Közlekedésbiztonság és járművizsgálat
Diagnosztikai eljárások
Tribológia
Szakdolgozat projekt munka
Járműelektronika szakirány 2013/2014-től
CAE gyakorlatok I.
Gépjárműtechnika
Elektronikai technológia

Elektronikai technológia laboratórium (BME)
Elektronikai gyártás és tervezés
Járműelektronika

Járműinformatika
Közlekedésbiztonság és járművizsgálat
Technológiai folyamatok és minőségellenőrzés
Termelésirányítás és minőségbiztosítás
Gépjárműmechatronika
Épületgépészet szakirány 2013/2014-től
Épületek hőtechnikája
Vízellátás, csatornázás, gázellátás
Légtechnika alapjai

Hűtéstechnika
Klímatechnika alapjai
Fűtéstechnika alapjai

Hőszállítás
Épületgépészeti kivitelezési ismeretek
Épületgépészeti mérések
Épületgépészeti tervezés
Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése