SZAKVÁLASZTÓ  

Szent István Egyetem - Gépészmérnök MSc

Gépészmérnöki MSc szak - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2013-12-03) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Matematika
Rugalmasságtan
Mérnöki fizika
Mérnöki anyagok
Ergonómia
Mérnöki gazdaságtan
Méréselmélet
Részlet-szerkesztés és tervezés
Elektrotechnika II.
∑ 30 kredit
2. félév
Lengéstan
Áramlástan
Műszaki hőtan
Számítógépes szimuláció
Gyártási folyamatok és rendszerek
Ökotechnológia
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
Szabadon válaszható tárgy
∑ 30 kredit
3. félév
Mérnöki etika
Vállalkozási ismeretek
Számítógépes modellalkotás I.
Kötelezően választott (szakirányos) tárgy
Szabadon választható tárgy
∑ 30 kredit
4. félév
Diplomamunka
Szakmai gyakorlat
∑ 30 kredit
Szakirányok
Gépipari technológiák szakirány
Gépészeti mechatronika szakirány
Környezetipari szakirány
Mobilgépek és járműrendszerek szakirány
Műszaki fejlesztő szakirány
∑ 140 kredit
Gépipari technológiák szakirány
Integrált gyártórendszerek
Szereléstechnológia II.

Szerszámgépek és állapotfelügyeletük
Számítógépes technológia és szerszámtervezés
Projekt feladat
Mechatronikai rendszerek
Hidraulikus és pneumatikus rendszerek tervezése
Polimertechnológiák II.

Számítógépes modellalkotás II.
Gépészeti mechatronika szakirány
Arányos hidraulikus és pneumatikus irányítás
Folyamatirányítás
Projekt feladat I. (tervezés, rekonstrukció)

Számítógéppel integrált gyártás
Beágyazott rendszerek
CNC gépek és ipari robotok programozása
Projekt feladat II. (fejlesztés)
Alkalmazott informatika

Környezetipari szakirány
Komplex mérnöki tevékenység
Veszélyes áruk tárolása-szállítása
Környezeti folyamatok modellezése

Projekt feladat (Környezetipari folyamatok tervezése)
Levegőtisztaság-védelmi berendezések
Víz- és szennyvízkezelők tervezése
Zaj és rezgésvédelem
Természeti erőforrások védelme és hasznosítása
Hulladékkezelés

Mobilgépek és járműrendszerek szakirány
Belsőégésű motorok
Folyamat informatika
Projekt feladat I. (tervezés, rekonstrukció)

Mobilgépek elmélete
Projekt feladat II. (fejlesztés)
Mobilgépek mechatronikai rendszerei
Mobilgépek hajtó és kenőanyagai
Terméktervezés

Műszaki fejlesztő szakirány
Komplex mérnöki tevékenység
Projekt feladat I. (tervezés, rekonstrukció)

Műszaki fejlesztés elmélete
Projekt feladat II. (fejlesztés)
Gépészeti automatizálás (Mechatronikai rendszerek)
Rendszertechnika
Terméktervezés

Számítógépes modellalkotás II.